[HackerNews] Iranian Hackers Target Several Israeli Organizations With Supply-Chain Attacks

IT and communication companies in Israel were at the center of a supply chain attack campaign spearheaded by an Iranian threat actor that involved impersonating the firms and their HR personnel to target victims with fake job offers in an attempt to penetrate their computers and gain access to the company’s clients.
The attacks, which occurred in two waves in May and July 2021, have been linked

Source: Read More (The Hacker News)

You might be interested in …

Daily NCSC-FI news followup 2021-07-19

Kiina: ulkoasiainedustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma, jossa Kiinan viranomaisia kehotetaan ryhtymään toimiin Kiinan alueelta käsin toteutettuja haitallisia kybertoimia vastaan www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2021/07/19/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-urging-china-to-take-action-against-malicious-cyber-activities-undertaken-from-… EU ja sen jäsenmaat paljastavat tänään yhdessä kumppaneidensa kanssa haitallisia kybertoimia, joilla on ollut merkittävä vaikutus talouteen, turvallisuuteen, demokratiaan ja koko yhteiskuntaan. EU ja sen jäsenmaat arvioivat, että nämä haitalliset kybertoimet on toteutettu Kiinan […]

Read More

Daily NCSC-FI news followup 2020-12-18

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö Katakri 2020 julkaistu valtioneuvosto.fi/-/kansallinen-turvallisuusauditointikriteeristo-katakri-2020-julkaistu Kansallisen turvallisuusviranomainen NSA julkaisee Katakri 2020:n, eli viranomaisten tietoturvallisuuden auditointityökaluksi tarkoitetun kansallisen auditointikriteeristön 18.joulukuuta 2020 verkkoversiona.. Katakrin neljännen version päivitystyön taustalla keskeisimpänä tekijänä on ollut vastaaminen 2020 alusta uusiutuneen kansallisen lainsäädännön muutoksiin.. Painettu julkaisu ja englanninkielinen verkkoversio on saatavilla vuoden 2021 alkupuolella. SolarWinds hackers breach US nuclear weapons agency […]

Read More

[BleepingComputer] FBI says cybercrime complaints more than doubled in 14 months

The FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3) has seen a massive 100% in cybercrime complaints over the past 14 months. […] Source: Read More (BleepingComputer)

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.